نوشته‌ها

تاریخچه گیمیفیکشن (بازی وارسازی)

بازی وار سازی کلمه ای است که قدمت چندانی ندارد. برای این کلمه مانند بسیاری از کلمات دیگر زبان انگلیسی، معادل مناسبی در فارسی وجود ندارد. از بین کلماتی که به عنوان  معادل این واژه در زبان فارسی پیشنهاد شده اند دو کلمه “بازی وارسازی” و “بازی نمایی” مقبول تر به نظر می رسند.

تعاریف مختلفی از بازی وارسازی ارائه شده که پاره ای از آنها را از نظر می گذرانیم.

بازی کاری استفاده از اندیشه بازی ساز و استفاده از مکانیزم ها، تکنیک ها و المان های بازی در بسترهای دیگر (جز بازی) برای ایجاد شادی و افزایش اشتیاق کاربران در آن بسترها، حل مسائل، بهبود فرآیندها و یادگیری می باشد (Huotari 2017).

بازی کاری، با ایجاد سرگرمی به کمک تکنولوژی، برای کاربران مشوق انجام رفتار مورد نظر را ایجاد می کند و با استفاده از زمینه روانی انسان برای جذب شدن به سمت بازی، آنها را به سوی کسب مهارت و استقلال هدایت می کند (De-Marcos 2014).

استفاده از المان های بازی( مانند امتیازدهی، رقابت با دیگران، قوانین بازی ) در حوزه های دیگر فعالیت، معمولا به عنوان یک تکنیک بازاریابی آنلاین به منظور تشویق و درگیر کردن کاربران با یک خدمت و یا محصول (Lucassen 2014).

تاریخچه بازی وارسازی

واژه بازی وار سازی اولین بار در سال 2002 ابداع شد ولی تا سال 2010 چندان مورد استفاده قرار نگرفت، تا اینکه در این سال مورد توجه شرکت های سرمایه گذاری قرار گرفت، و همزمان تحقیقات و مطالعات دانشگاهی فراوان در خصوص آن آغاز شد. شرکت های بسیاری با درک فرصت ایجاد شده توسط این مفهوم، دراین حوزه سرمایه گذاری کردند و کمپانی های بزرگ را به عنوان مشتریان خود جذب نموده، به ارائه خدمات بازی کاری به آنها پرداختند.

استفاده از شادی و تفریح برای ایجاد انگیزه و لذت بخش تر کردن کاره تاریخچه ای  طولانی دارد،  اما به تازگی به فرهنگ لغات اضافه شده است. از سال 2011 میلادی بازی گونه سازی تبدیل به مبحثی محبوب هم برای محققین و هم مشاغل شد (Yue 2017).

در بازی وار سازی بازی ساخته نمی شود، بلکه فرآیند انجام کار  تبدیل به بازی می گردد و از عواملی استفاده می شود که فرِآیند های کاری را حذاب تر می کنند و با استفاده از مدال، امتیاز و رتبه باعث ایجاد رقابت در افراد خواهند شد.  بازی واز سازی افراد را تشویق به حل مساله می کند و با ایجاد فضای سرگرم کننده وشاداب ضامن استمرار از حضور افراد در فرآیند حل مسئله خواهد شد.

یکی از کاربرد های بازی وار سازی ایجاد جذابیت در کار هایی است که اشخاص میل کمتری به انجام آن دارند. یکی از مهم ترین عومال اقبال عموم مردم به بازی وار سازی شده، سادگی و سرگرم کننده کردن فعالیت هایی است که بطور معمول این دو ویژگی را ندارند.

موضوعاتی که می توان بازی وار سازی استفاده کرد، بسیار گسترده و متنوع هستند. موضوعاتی از جمله: آموزش، پزشکی، ورزش و سلامت، فروش و بازاریابی، استخدام، نوآوری و فناوری اطلاعات از مواردی هستند که بیشترین استفاده از بازی وار سازی می کنند (Deterding 2015).