فردین بهادری نژاد

فردین بهادری نژاد

فردین بهادری نژاد
Nationality
irn ایران
موقعیت
Rubik's Cube
Current Team
ایران
Completed SolvesCompetitionsGenderWCA IDCountry
5099Male2011NEJA02Iran
NRCRWR AverageSingleWRCRNREvent
31384419.547.594441443Rubik's Cube