مطالب توسط انجمن بازیهای فکری ایران

اولین المپیاد ملی ورزش همگانی دانشجویان کشور برگزار گردید.

با حضور انجمن بای های فکری؛ اولین المپیاد ملی ورزش همگانی دانشجویان کشور برگزار گردید. اولین المپیاد ملی ورزش های همگانی دانشجویان سراسر کشور در روز های 24 الی 28 مرداد ماه در بخش دختران و 31 تیر الی 4 مرداد در بخش پسران به میزبانی دانشگاه تهران برگزار گردید. انجمن بازی های فکری فدارسیون […]