ویژه برنامه بازی های فکری در رادیو ورزش

به گزارش روابط عمومی انجمن بازی های فکری، نشست مشترک رییس و دبیر انجمن با دکتر حمید قاسمی؛ مدیر محترم رادیو ورزش به میزبانی مجموعه مایند اسپرت برگزار گردید.
در این نسشت راهکارهای تولید و پخش برنامه ویژه بازی های فکری در رادیو ورزش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
دکتر قاسمی ضمن استقبال از تولید برنامه ، نقش رسانه ها در گسترش بازی های فکری ‌و برگزاری همایش های علمی با محوریت بازی های فکری را بسیار موثر دانستند.
در ادامه دکتر دستگردی رییس انجمن بازی های فکری در گزارشی اقدامات انجمن را ارایه و آمادگی انجمن بازی های فکری در زمینه تولید برنامه رادیویی و برگزاری همایش های عملی را اعلام نمودند .
سپس خانم امین کیا، مدیر مجموعه مایند اسپرت از مشکلات فراروی باشگاه های فکری و همچنین استقبال گسترده شهروندان و اقشار مختلف جامعه از بازی های فکری سخن گفتند.

این نسشت با بازدید از قسمت های مختلف مجموعه و بررسی چند بازی فکری به پایان رسید و ‌مقرر شد جلسات کارشناسی مشترک در خصوص نحوه پخش و‌ تولید برنامه در رادیو ورزش ادامه یابد.