لوگوی انجمن بازی های فکری پس از گذشت هفت سال از راه‌اندازی انجمن،  طراحی و رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن بازی های فکری، ضرورت طراحی لوگوی انجمن به شدت احساس می‌شد که به همین منظور پس از بررسی و فرخوان از طراحان و هنرمندان گرافیک،  طراحی لوگوی انجمن در دستور کار قرار گرفت.

لوگو یا هویت بصری نخستین تصویری است که از یک خدمت در ذهن مخاطب نقش می‌بندد و یک لوگوی قوی و مناسب می‌تواند نقش ماندگار و همیشگی را در اذهان خلق کند. از سویی گاهی قدرت هویت بصری  لوگوی یک انجمن یا موسسه چنان قوی بوده که حتی بیش از نوع خدمت آن در خاطره مردم باقی مانده است .

شایان ذکر است همزمان با اولین گردهمایی سراسری انجمن بازی های فکری و روسای کمیته های استانی، از لوگوی انجمن رونمایی شد.