پانزدهمین نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان از ۱۴ تا ۲۰ بهمن ماه سال جاری و با حضور کمیته باز یهای فکری استان همدان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان همدان در حال برگزاری است.

زمینه های فعالیت در پانزدهمین نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان؛ شامل اسباب بازی، سرگرمی، تفریحی، ورزشی، لوازم و تجهیزات کمک آموزشی می باشد.

خرم رودی رئیس کمیته بازی های فکری استان همدان ساعت بازدید نمایشگاه را همه روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰:۳۰ دقیقه اعلام کرد و گفت: کودکان و نوجوانان سرمایه های ملی ایران محسوب می شوند که والدین با اهمیت دادن و توجه خاص می توانند در مرحله رشد عقلانی و روانی آنها نقش بسیار مطلوبی ایفاء کرده و تاثیر گذار باشند.

گفتنی است؛ کمیته های بازی های فکری استان همدان، پنجمین حضور  خود را در نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان تجربه می کند.