بزرگترین گردهمایی انجمن ها ، کمیته های ورزشی و نواب رییس بانوان استانهای فدراسیون ورزشهای همگانی با حضور دکتر فریبا محمدیان معاون ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی انجمن بازی های فکری ،  اولین گردهمایی سراسری انجمن بازی های فکری و روسای کمیته های متناظر استانی در محل باغ موزه دفاع مقدس تهران برگزار گردید.

در ابتدا  جلسه تخصصی جناب آقای بهادران؛ دبیر انجمن بازی فکری ضمن خوشامد گویی و خیرمقدم به تشریح اقدامات انجمن در سال جاری پرداختند.

سپس دکتر دستگردی؛ رئیس انجمن بازی های فکری اقدامات و برنامه های آتی انجمن را تشریح نمودند و از ایفای نقش مهم و محوری کمیته های متناظر استانی بعنوان تنها مرجع رسمی بازی های فکریدر کشور سخن گفتند و توجه با امر آموزش و تکمیل نیروی انسانی و علاقمند به بازی های فکری در کشور را ضروری دانستند. در ادامه خانم امینعلی؛ نایب رئیس انجمن و آقایان مجید اصغری، مهدی پور مطلب، مسیح خدابخشیان, علی نجاتو آرش مصلحت جو به معرفی برنامه های کمیته تحت پوشش خود پرداختند.

در پایان روسای کمیته های استانی، ضمن ارائه گزارش عملکرد استان مربوطه؛ پیشنهادات، موانع و مشکلات پیشروی توسعه و گسترش بازی های فکری را بیان نمودند.

شایان ذکر است در این نشست دکتر مجدآرا ، ریاست محترم فدراسیون ورزش همگانی نیز با اعضای انجمن به گفتگو پرداختند.

گفتنی است در حاشیه گردهمایی از لوگوی انجمن بازی های فکری رونمایی شد.